Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση, αποστολή κειμένων ή άλλης μορφής επικοινωνία τα e-mail μας είναι: perlykos ΑΤ yahoo.com και koukopoulos AT gmail.com