Γιατί απέτυχε το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας

Απρ 30th, 2010 | | Κατηγορία: Τάκης Μίχας | Email This Post Email This Post | Print This Post Print This Post |

Η κατάρρευση του Ελληνικού κράτους δεν θα πρέπει απλά να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα των απατηλών δημοσιονομικών στατιστικών η μερικών ετών ασώτων δαπανών. Αντίθετα σηματοδοτεί την κατάρρευση ενός μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που από την γέννηση του τον 19ο αιώνα πάντοτε έθετε την πολιτική υπεράνω των αγορών.

σηματοδοτεί την κατάρρευση ενός μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που από την γέννηση του τον 19ο αιώνα πάντοτε έθετε την πολιτική υπεράνω των αγορών

Η κεντρική οργανωτική αρχή της Ελληνικής κοινωνίας ήταν πάντοτε το πελατειακό σύστημα-ένα σύστημα όπου η πολιτική υποστήριξη παρέχεται με αντάλλαγμα υλικά οφέλη. Σε αυτά τα πλαίσια ο ρόλος του κράτους ως του διανεμητή προσόδων σε διάφορες ομάδες και άτομα είναι καθοριστικός. Όπως αναφέρει ο αριστερός ιστορικός Κώστας Βεργόπουλος: «Η θεμελιώδης δομή της Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ η αστική κοινωνία αλλά το κράτος. Από τα μέσα του 19ου αιώνα τίποτα δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα χωρίς να περάσει από τον κρατικό μηχανισμό».

Στον Αγγλοσαξονικό κόσμο το κράτος πάντοτε θεωρείτο σύμφωνα με τον Locke ο προστάτης ορισμένων δικαιωμάτων, το κυριότερο των οποίων ήταν το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Αυτή η θεώρηση εναρμονιζόταν με την ύπαρξη μιας κυρίαρχης τάξης που είχε ίδια συμφέροντα σε μεγάλες γαιοκτησίες. Στην Ελλάδα όμως η κοινωνικοί ομάδα που ανέλαβε την εξουσία μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους ήσαν οι προεστοί των οποίων η δύναμη δεν πήγαζε από την ιδιοκτησία της γης αλλά από το γεγονός ότι ήσαν οι συλλέκτες φόρων για τα αφεντικά τους, τούς Οθωμανούς. Έτσι στην Ελλάδα η κυρίαρχη τάξη που προέκυψε μετά την ανεξαρτησία δεν έβλεπε το κράτος ως ένα μέσο για την προστασία προϋπαρχόντων περιουσιών αλλά ως την κύρια πηγή εισοδήματος της.

Παράλληλα η κατάληψη του κράτους έγινε ο κύριος μηχανισμός για την κατανομή υλικών απολαβών και προσόδων. Η πιο σημαντική από όλες τις παροχές ήταν η παροχή μιας θέσης στο δημόσιο. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1880, η Ελλάδα είχε μια από τις μεγαλύτερες κρατικές γραφειοκρατίες. Για κάθε 10000 άτομα υπήρχαν 200 δημόσιοι υπάλληλοι στο Βέλγιο,176 στην Γαλλία ,126 στην Γερμανία και 73 στην Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα ο αριθμός έφτανε τους 214. Όπως παρατηρούσε ο Γάλλος ευγενής και συγγραφέας Άρθουρ Γκομπινο:

«Στην Ελλάδα ολόκληρη η κοινωνία φαίνεται να λειτουργεί στην βάση της αρχής ότι στο βαθμό που μόνο το κράτος έχει χρήματα ο καθένας θα πρέπει να επωφεληθεί απ’ αυτό και να πιάσει δουλειά ως δημόσιος υπάλληλος»

Από τότε φυσικά πολύ νερό έχει τρέξει κάτω από την γέφυρα. Η Ελλάδα βίωσε πολέμους ,κατοχές, δικτατορίες, επαναστάσεις, σεισμούς κλπ. Όμως ένα στοιχείο παρέμενε σταθερό: Το πελατειακό σύστημα ως το ημιεπίσημο κρατικό δόγμα.

σήμερα περίπου 1 εκατομμύρια άτομα, η το 25% του εργαζόμενου πληθυσμού είναι κρατικοί υπάλληλοι. Άνω του 80% των δημοσίων δαπανών πηγαίνει στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

Σήμερα υπάρχουν τρεις δομές προσόδων που το κράτος διανέμει στους διάφορους πελάτες του-ομάδες και άτομα. Η πρώτη και η πιο περιζήτητη πηγή προσόδων είναι η αργομισθία στο δημόσιο. Υπολογίζεται ότι σήμερα περίπου 1 εκατομμύρια άτομα, η το 25% του εργαζόμενου πληθυσμού είναι κρατικοί υπάλληλοι. Άνω του 80% των δημοσίων δαπανών πηγαίνει στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο το σύστημα παρέχει προσόδους είναι μέσω της παροχής προνομίων σε διάφορες ομάδες, όπως τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους φορτηγατζήδες, τους φορτο-εκφορτωτές, τους φαρμακοποιούς, τους οπτικούς κ.α. Αυτά τα προνόμια δημιουργούν «κλειστά επαγγέλματα» που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και ωφελούν τους «εντός».

Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο το σύστημα παρέχει προσόδους είναι οι λεγόμενες «εισφορές υπέρ τρίτων». Έτσι, π.χ, αν επιθυμείς να ξεκινήσεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα το 1% του κεφαλαίου θα πρέπει να καταβληθεί στο ταμείο των νομικών. Κάθε φορά που αγοράζεις ένα εισιτήριο πλοίου 10% της τιμής πηγαίνει στο ταμείο των ναυτεργατών. Αν πουλάς προμήθειες στον στρατό θα πρέπει να καταβάλλεις το 4% των εισπραχθέντων στο ταμείο των αξιωματικών κλπ. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες φορές αυτές οι εισφορές επιβάλλονται προς όφελος επαγγελματικών ομάδων ..που δεν υπάρχουν πια! Μια τέτοια περίπτωση είναι οι λεμβούχοι στην Σαντορίνη. Το επάγγελμα έχει προ καιρού πάψει να υπάρχει. Όμως ένα μέρος της τιμής του εισιτηρίου για τα πλοία που ελλιμενίζονται στην Σαντορίνη ακόμα πηγαίνει στο ταμείο των λεμβούχων. Κανείς φυσικά δεν γνωρίζει που πηγαίνουν τα χρήματα. Το σύστημα αυτό συνεπάγεται ότι σήμερα άνω του 70% του πληθυσμού της Ελλάδας λαμβάνει το εισόδημα του-μερικώς η ολικώς-από τους φόρους και τις εισφορές. Το γεγονός αυτό με την σειρά τους συνεπάγεται σκληρούς αγώνες και διαμάχες για την διανομή των προσόδων-αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «προσοδοθήρια». Έτσι ένας σημαντικός αριθμός πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πλούτου και εσόδων χαραμίζεται στις μάχες για την απόκτηση ενός μεριδίου μιας συνεχώς μειωμένης πίττας.

Το Ελληνικό μοντέλο αποτελεί την πλήρη υλοποίηση του οράματος της αριστεράς. Η Ελλάδα πάντοτε έθετε τους «ανθρώπους»- δηλαδή τους «πελάτες»-πάνω από τις αγορές. Με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα

Δυστυχώς δεν υπάρχουν οικονομικές μελέτες που να δείχνουν πόσα χρήματα δαπανώνται στην προσοδοθηρία. Όμως μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα εξετάζοντας το παραγωγικό κόστος που συνεπάγονται οι περιορισμοί στην οικονομία. Έτσι π.χ. πανεπιστημιακές μελέτες έχουν δείξει ότι αν η Ελλάδα άνοιγε τα κλειστά επαγγέλματα αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση 1% του ΑΕΠ και αν περιόριζε τους περιορισμούς στις διάφορες αγορές θα αύξανε την οικονομική παραγωγή κατά 2% και αν μείωνε το γραφειοκρατικό κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκά επίπεδα αυτό θα της απέφερε μια αύξηση 3.5% του ΑΕΠ.

Τα τελευταία έτη η αριστερά υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του καπιταλισμού είναι ότι θέτει «τις αγορές πάνω από τους ανθρώπους». Για αυτό η αριστερά πιστεύει ότι χρειάζεται πολιτική παρέμβαση που θα δαμάσει τις αγορές και θα αποκαταστήσει τους ανθρώπους στην θέση που δικαιούνται –δηλαδή ως «αφεντικά» και όχι ως «σκλάβοι» των αγορών. Το Ελληνικό μοντέλο αποτελεί την πλήρη υλοποίηση του οράματος της αριστεράς. Η Ελλάδα πάντοτε έθετε τους «ανθρώπους»- δηλαδή τους «πελάτες»-πάνω από τις αγορές. Με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα.

Τάκης Μίχας

——————————————————

Σημειώσεις:
Δημοσιεύτηκε στο newstime.gr στις 26/4/2010

19 σχόλια
Leave a comment »

 1. Ολα τα παραπάνω τα περιγράφει γλαφυρότατα ο κ. Μίχας στην ομιλία του στο Ινστιτούτο Cato. Γελάσανε ιδιαίτερα οι Αμερικανοί όταν, μιλώντας για τους διαβόητους φόρους ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, και ειδικά ότι από τις διαφημίσεις 20% του κόστους πάει στο Ταμείο των Συντακτών, είπε “which Ι don’t mind”. Eίναι worldly charmer o Μίχας.

 2. Trellas το μεγαλείο σου, the Greek Development Model I:
  “Δανειζόμαστε διαρκώς απ έξω για να τα δίνουμε στους ΔΥ, ωστε να… κινείται η αγορά για να ζουν και οι υπόλοιποι”
  Trellas το μεγαλείο σου, the Greek Development Model II:
  “Μας δίνουν λεφτά ποι Γερμανοί, για να καταναλώνουμε τα προϊόντα τους. Έτσι ζούμε κι εμείς και καταναλώνουμε για να ζήσουν και αυτοί”

  Ωραία μοντέλα,γιατι απέτυχαν άραγε?

 3. Kita na dis pou ego epidi genithika to 78 nomiza oti Gia Ola eftege o papandreou. DEn gnoriza oti ton statismo ke sosialismo ton exi sto “DNA” tou o ellinas. Meta apo auto to artho exasa tin elpida Gia Mia aspri mera pou tha eferne Mia xreokopia se pes 5 xronia I to IMF se 10 xronia.

 4. – Πράγματι ωραία η ανάλυσις, αλλά, λόγω τίτλου προετοιμαζόμουν να διαβάσω κάτι άλλο…….

  Αλλά, “Μοντέλλο”, ποιό μοντέλλο ???? μακάρι νάχα καμμιά επιδότησι να ασχολούμην με τις μοντέλλες………
  (‘οχι απο την τσέπη μου, βεβαίως, βεβαίως…..)

 5. Θεωρίες, θεωρίες,θεωρίες…από ανθρώπους που ξέρουν θεωρητικά τα πάντα..Ο τόπος εν τω μεταξύ να καίγεται χωρίς λόγο (ή με σοβαρό λόγο αλλά όχι προφανή)..

  Λοιπόν κύριοι..το θέμα δεν είναι ο αριθμός των ΔΥ αλλά η υποπαραγωγικότητα μερικών..Οι μισθοί τους αναλογικά με εκείνους της Ευρώπης καθιστούν με απλή μέθοδο τον αριθμό τους σε 300 χιλ.

  Το πρόβλημα έγκειται στο 20% των ΔΥ που θα έπρεπε να ελέγχουν προμήθειες,τιμολόγια,άδειες,διαγωνισμούς κλπ και αυτό το σύστημα έθρεψε καιρό τώρα την παραοικονομία.

  Κάθε συζήτηση περί Δ Υ αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνη, κατευθυνόμενη άμεσα ή έμμεσα, επιτείνει το πρόβλημα όπως έδειξαν οι μειώσεις και οι απολύσεις σε άλλα κράτη, φέρνει το χάος και κάνει το κράτος μας και τις τράπεζές μας “δρυ πεσούσα στους άνδρες”

  Ότι έγινε έγινε με τους ΔΥ. Αλλη είναι η λύση..όχι οι απολύσεις…Αλλά αφού οι φυλλάδες (μεταξύ αυτών και η φυλλάδα που γράφει ο συγγραφέας του παρόντος) θέλουν απολύσεις ας καταλάβουν (αν τους πάει τόσο μακρομακροοικονομικά το μυαλό) ότι όταν μπαίνουν οι τράπεζες της Γερμανίας στο παιχνίδι και παρακαλάνε τη Μερκελ να δώσουν 21 δις εν όψει συγχωνεύσεων ελληνικών τραπεζών τότε θα πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα..Είδαν τα μέτρα, είδαν τις συγχωνεύσεις, κατάλαβαν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πίεση του συστήματος και εξαγορά των συγχωνευμένων τραπεζών πλέον.

  Οι συγχωνευμένες τράπεζες όμως για να εξαγοραστούν όντας πιο δυνατές από τις υπάρχουσες θα πρέπει να φάνε γερότερο χαστούκι από αυτό που τρώνε τώρα..Ξέρετε ποιο είναι αυτό κύριοι των ΜΜΕ που μας φέρατε το βλαμμένο στην εξουσία;; Η πλήρης αποτυχία των μέτρων (λογιστικών) που ανακοινώνονται αύριο 02 Μαίου (μην το κάνει πριν την Πρωτομαγιά το παιδί του διαβόλου όπως τα έμαθε από τον μπαμπά του και έχουμε επεισόδια)

  Οι ΔΥ και η γραφειοκρατία φέρανε παραοικονομία που μας έσωνε (αν θυμάμαι καλά) έως περυσι..Πέρυσι δεν ήταν που λέγαμε κύριοι ότι η παραοικονομία και οι υπεράριθμοι ΔΥ γυρνάνε το χρήμα;; Γιατί ο ΓΑΠ διέκοψε τη ροή;;
  Φυσικά γιατί βγήκε το βλαμμένο και έκανε τα παρακάτω:

  1. εν μέσω κρίσης είπε την αλήθεια σε ποιούς;; Σε αυτούς που τώρα βρίζει και μας κατασπαράσουν..Γιατί άραγε ;;

  2..Πείραξε τις μίζες από τα ομόλογα και τώρα το πληρώνει γιατί ήξερε ότι ήταν ο μόνο ς τρόπος να σωθούν τα ταμία και να κάνουν τουμπεκί οι οίκοι

  3. έκοψε λογιστικές βοήθειες της Goldman Sachs και τώρα το πληρώνει αδρά αφού αυτοί και οι φίλοι τους μας αξιολογούν

  4. φούσκωσε το έλλειμα βγάζοντας νόμους των πρώην και τώρα άρον άρον τους ξαναφέρνει μαζί με άλλα νομοσχέδια που τους αλλάζει το όνομα απλά..βλέπε Καλλικράτη και εσοδα – έξοδα σε όλους.

  5. δεν πήρε μέτρα

  6. επαιξε με την ψυχολογία μας, όντας κοινωνιολόγος για να περάσει όμως λάθος μέτρα όπως αποδεικνύονται..Η αγορά είναι νεκρή όμως..

  Να τον χαίρεστε εσείς που τον φέρατε αλλά αναρωτηθείτε ένα πράγμα: ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ;;

 6. Είναι τίποτα απο τα παρακάτω αλήθεια ????

  Είναι τρομακτικό…Και με κάθε επιφύλαξη ώσπου να επιβεβαιωθεί…..
  ===================================
  Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο μαύρο της οικονομικό χάλι η Ελλάδα και στα πρόθυρα πτωχεύσεως, δέχτηκε προ καιρού προτάσεις
  ‘’’’’’’’’’’’’
  1. Από την Κίνα η οποία λέγοντας ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα, μας προτείνει

  α. Να μας ξεπληρώσει όλο το δημόσιο χρέος, χωρίς αντάλλαγμα (τι είναι το χρέος της Ελλάδας για τις οικονομικές δυνατότητες της Κίνας;)

  β. Να μας δανείσει ότι ποσό αναγκαιεί για την λειτουργία της χώρας μέχρι το καλοκαίρι, με 1% (έναντι 6,7% των Γερμανών)
  γ. Να μας στείλει όσους τουρίστες θέλουμε ή έστω όσους έχουμε την υποδομή να φιλοξενήσουμε.

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Ο Χ Ι, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  2. Από την Ρωσία για οιαδήποτε βοήθεια, οικονομική και μη με προϋπόθεση να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του περίφημου αγωγού και να της δοθεί η δυνατότης επισκευής πολεμικών της πλοίων στην Σύρο (όπως ήταν και παλαιότερα με τα «εμπορικά» της πλοία).

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Ο Χ Ι, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
  3. Από τα Εμιράτα

  α. Να τους δοθεί το ανενεργό αεροδρόμιο του Ελληνικού, το οποίο αφού το εκσυγχρονίσουν πλήρως, να το χρησιμοποιούν για τα lear jet των Εμίρηδων (εννοείται με ενοίκιο)
  β. Να τους δοθεί μέρος της παραλίας κάτω από το αεροδρόμιο, για να κατασκευάσουν μαρίνα, όπου να ελιμενίζονται θαλαμηγοί των Εμίρηδων (δηλαδή να μπορούν να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο και περνώντας απέναντι, να φεύγουν με την θαλαμηγό τους για κρουαζιέρες στο Αιγαίο)
  γ. Να τους παραχωρηθεί η Ν/Ε περιοχή του Περάματος (η οποία είναι ανενεργή και όσοι εργάζονταν εκεί είναι σήμερα άνεργοι), προκειμένου να κατασκευάσουν σύγχρονο ναυπηγείο, όπου θα κατασκευάζουν δικές τους θαλαμηγούς
  δ. Να τους παραχωρηθεί μέρος στο Φάληρο, όπου να προσδέσει μεγάλη υπερπολυτελής θαλαμηγός – Casino (πλωτό casino). Εννοείται ότι εκτός των άλλων καταβάλουν στο Ελληνικό κράτος ποσοστά από τα κέρδη.

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κ Α Μ Ι Α. Εδώ και καιρό, βρίσκεται
  κλειδωμένο στα συρτάρια της Κατσέλη (σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων απάντησε με μισόλογα του τύπου ότι δεν πρόκειται για κάτιενδιαφέρον!!)
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
  Μην ξεχνάμε τις προτάσεις που έχουν γίνει από ειδικούς και έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο mail (κατάργηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του «πόθεν έσχες» και Τειρεσία, κρατικοποίηση casino, κλπ) που σε ελάχιστο χρόνο θα πλημμύριζαν την Ελλάδα με χρήμα
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
  Και σαν επίλογος όλων αυτών, προφανώς συνεχίζει να υφίσταται το γνωστό προ 10ετιών θέμα του τεράστιου ορυκτού πλούτου της χώρας μας, για τον οποίο όποιος τολμούσε να μιλήσει, χαρακτηριζόταν από γραφικός έως ψυχοπαθής (τώρα τελευταία άρχισαν επιτέλους τα ΜΜΕ να ασχολούνται με το θέμα).

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΝΙΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ, ΟΥΡΑΝΙΟ, ΟΣΜΙΟ, ΒΩΞΙΤΗ..
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΣΕ ΟΛΑ ΟΧΙ
  ‘’’’’’’’’’’’’’

 7. Αν λάβουμε την οπτική ενός συνηγόρου του ελληνικού κράτους δεν θα ήταν καλό επιχείρημα
  να αναφερουμε το συγκριτικά μεγάλο ποσοστό πόρων που δεσμεύονται για εξοπλισμούς ;
  Το επιχείρημα ότι αν πχ υπήρχε στρατιωτική στήριξη από την ΕΕ, αυτό θα αποδέσμευε πιθανών πόρους
  για άλλες επενδύσεις και για αποπλήρωση του χρεους δεν χρήζει διευρεύνσης;

  Ακόμα κράτη πχ σαν την αγγλία πχ έχουν χτίσει τα πλούτη τους και μεσω ιμπερεαλιστικών κατακτήσων και εμπόλεμων διαμάχεων που συνεχίζονται με τον ένα τρόπο ή άλλο ακόμα και σήμερα στην αφρική .
  Άρα δεν πείθομαι ότι έχουμε για την ώρα και τόσο καλά παραδείγματα για να ακολουθήσουμε.

  Τέλος υπάρχουν πολλά σημάδια ότι όλα τα κράτη έχουν προβλήματα αφού συσσωρεύεται πλούτος και τεχνογνωσία σε πολυεθνικές.

 8. Πρόσφατα ο Βενιζέλος (ΥΕΘΑ) δέχτηκε πρόταση από τους Τούρκους να καθήσουμε να συζητήσουμε για αμοιβαία μείωση εξοπλισμών.

  Η πρόταση αυτή ήρθε μια δυο εβδομάδες μετά την σύγκρουση των Τουρκων με τις ΗΠΑ για το θέμα της Αρμενίας (κατόπιν της αποδοχής των ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων).

  Ο Βενιζέλος ήταν επιφυλακτικός και ακόμα δεν προέβει σε καμία συνάντηση..Κοινώς ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!!!!!

  Αντιθέτως θα διαπιστώσετε αν μιλήσετε με στρατευμένους ότι επανήλθε ο γνωστός “γκοτζίλα” στα μενού και οι στρατιώτες μας τρώνε πατάτες σε καθημερινή βάση σχεδόν..

 9. […] This post was mentioned on Twitter by Andreas Trianta, Costas and Giorgos Karamitsos, Petros Syriopoulos. Petros Syriopoulos said: Πελάτες μου…http://ow.ly/1FOnY Το πελατειακό σύστημα και η αποτυχία του οικονομικού μας μοντέλου […]

 10. Kai na yphrxe stratiwtikh voithia apo thn EU, kai na htan meiwmenes oi kratikes dapanes epomenws sthn amyna eimai sigouros oti oi ellhnikes kyvernhseis kapou allou tha eixan vrei na kanoun xouvarntalikia me ta douleumena lefta twn allwn syn ta daneika.

 11. Ε..Οσο είναι και νόμιμη και η προμήθεια εκεί..

 12. Kε Χασαπογιάννη έχετε κάποιο link όπου μπορούμε να βρούμε το κείμενο της ομιλίας του στο Cato;
  Γνωρίζω πως μίλησε εκεί στις αρχές του περασμένου μήνα αλλά δεν έχω δεί κάπου αναρτημένο το κείμενο.

 13. @Εl Burro
  [….έχετε κάποιο link όπου μπορούμε να βρούμε το κείμενο της ομιλίας του στο Cato;]

  A video of Takis Michas speech “Putting politics above markets: Α Greek tragedy ” delivered at the CATO Institute in Wasgington DC:

  http://www.cato.org/event.php?eventid=7084

 14. Eυχαριστώ 🙂

 15. Kαι όλες αυτές οι αναλύσεις από κάποιον ή κάποιους που ουδέποτε έχουν δουλέψει πραγματικά και κανονικά στη ζωή τους.

 16. Ναί, δυστυχῶς, καὶ τὰ Ἑλληνικά τους χρήζουν ἐπισκευῆς. Ἀκοῦς ἐκεῖ «προϋπαρχόντων περιουσιῶν» ! Ἀνατριχιαστικό ! Τὶ θέλουν μερικοὶ καὶ άνακατώνονται μὲ τὶς μετοχές ;

 17. Χθές καὶ ἰδίως σήμερα τὸ μήνυμα ἀπὸ τὶς ἀγορὲς εἶναι καταδικαστικὸ γιὰ τὴν ἀνάλυση τοῦ κυρίου Μίχα. Πιθανώτατα θὰ εἶναι καταδικαστικὸ καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν άγορῶν, τοὐλάχιστον τῶν χρηματοπιστωτικῶν. Φέρονται σὰν τὸν ἄξεστο χωριάτη ποὺ δὲν ξέρει τὶ νὰ πρωτοφάει σ’ ἕνα πολυτελές δεῖπνο. Ἀηδέστατο τὸ θέαμα ! Δυστυχῶς, ἡ ἐλευθερία τῶν ἀγορῶν ἀποδεικνύεται καλὴ σὲ περιόδους ἡρεμίας, Σὲ περιόδους ἀνωμαλίας, ἴσως πρέπει οἱ άγορὲς νὰ ἐλέγχονται στενὰ, γιὰ τὸ δικό τους καλό.

 18. Εντάξει δεν βγαίνουν και τόσο άμεσα τα αποτελέσματα σε τέτοιες αναλύσεις..Γενικά πάντως δεν είναι καλό να υπάρχουν τέτοιες αναλύσεις αυτό τον καιρό γιατί η δαιμονοποίηση των Δ.Υ. δεν προσφέρει..

  Ο πρώτος εγώ θα έλεγα τα χειρότερα για το δημόσιο (άλλωστε μου “έφαγε” όλη την παρέα μου σχεδόν)..

  Αυτό που παρατηρώ τελευταία πάντως είναι η ολική αλλαγή νοοτροπιας στο δημόσιο

  Κάποιοι ψάχνουν αλλού απο τώρα, κάποιοι απλά γκρινιάζουν πολύ, κάποιοι ετοιμάζονται για απεργίες, κάποιοι όχι γιατί δεν θέλουν να χάσουν χρήματα επιπλέον, κάποιοι απογοητεύονται καθώς θεωρούν ότι αφιέρωσαν πτυχία και χρόνια σε λάθος αφεντικό και τώρα αυτό τους μειώνει άδικα αποδοχές και τους καίει μαζί με τα ξερά, κάποιοι ήδη μας γλύφουν γιατι ετοιμάζονται να πάρουν και άλλα από διάφορες νόμιμες ή μη εξυπηρετήσεις..Σε κάθε περίπτωση ελέγχους δεν θα κάνει κανείς και δεν βλέπω να μπορεί να κάνει κάτι ο μέγας ηγέτης ΓΑΠ γιατί έχει μπει η κατάσταση σε φαύλο κύκλο

  Είναι πολύ ύποπτο πάντως το να επιτίθεσαι στο δημόσιο όταν το χρειάζεσαι αντί να του επιβάλλεις στρατιωτική πειθαρχία και να το ξαμολάς για ελέγχους για αναδιοργάνωση (επανίδρυση ουσιαστική δηλαδή)..

  Είναι σαν να πας για πόλεμο και να αφήνεις νηστικούς τους πολεμιστές σου αντί να τους πορώνεις και να τους επιβάλλεις μέτρα πειθαρχικα και αυστηρά καθώς και να τους εκπαιδεύεις..Θα ήταν πολύ καλό αν ξέρανε τι λάφυρα τους περιμένουν στις εχθρικές πόλεις..Αν ξέρανε πχ ότι εκεί θα βρούνε φαγητό ίσως να πετύχαινε…Αν ξέρανε ότι θα έχουνε μπόνους δηλαδή από τους έξτρα ελέγχους κλπ (αυτό και μόνο δείχνει πόσο άχρηστος είναι ο ΓΑΠ και ο Παπακωνσταντίνου ως προιόντα του εκλέγεσθαι στην ελληνική εκλογική πραγματικότητα)..Η πραγματική ηγεσία επέβαλε να δωθούν μαζί τα κίνητρα με τις μειώσεις των αποδοχών αν όχι νωρίτερα ώστε να βάλει πρώτα σαπουνάδα και μετά να ξυρίσει..

  Κάτι δεν πάει καλά εδώ με το θέμα αυτό των Δ.Υ. σίγουρα αλλά και τις αναλύσεις όπως αυτή που είδαμε πριν σε τέτοιους καιρούς..
  Θεωρω ότι όταν υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα γενικότερα στην κοινωνία και οι αναλύσεις διαφόρων “διανοούμενων” συνεπικουρούν σε αυτή τη μαζική ψυχολογία τότε κάτι δεν πάει καλά με αυτούς και τις αναλύσεις τους..

 19. Τελικά όταν λέμε δημόσιος υπάλληλος τι εννοούμε; Ποιός είναι ο Δημόσιος υπάλληλος για τον οποίο καταφερόμαστε με μένος και κακία σε όλες τις καθημερινές μας εκδηλώσεις; Μήπως είναι ο Στρατιωτικός που έχει τελειώσει την Ευελπίδων ή τη σχολή αεροπορίας και έχει περάσει από σαράντα κόσκινα και κάθε τρεις και λίγο μετατίθεται από το ένα μέρος στο άλλο; Μήπως εννοούμε τον Αστυνομικό ή τον Λιμενικό ή τον Πυροσβέστη ο οποίος γεμίζει με καρκίνο τα πνευμόνια του κάθε χρόνο και τρέχει εκεί που εμείς οι υπόλοιποι δεν θα πηγαίναμε ακόμα και εκατομμύρια να μας έδιναν; Μήπως εννοούμε τον γιατρό του Νοσοκομείου ο οποίος έχει σπουδάσει (ουκ ολίγα χρόνια) για να σώζει και να γιατρεύει ζωές ή τη Νοσοκόμα η οποία έχει απορυθμίσει το εσωτερικό της ρολόι με τις συνεχείς βάρδιες; Μήπως εννοούμε τον πολιτικό τον οποίο εμείς οι ίδιοι εκλέγουμε για να καταλαμβάνει την καρέκλα του και μέσω αυτής να προσπαθεί να προβάλει τον εαυτό του και την ματαιοδοξία του; Μήπως εννοούμε τον δάσκαλο, τον καθηγητή ο οποίος εργάζεται 4 ώρες ημερησίως ενώ κάνει τις διακοπές του 3 μήνες το καλοκαίρι; Μήπως εννοούμε τον παπά της ενορίας μας;

  Όχι δεν εννοούμε κανένα από όλους αυτούς. Ο όρος δημόσιος υπάλληλος σήμερα είναι συναφής με την εικόνα ενός ανθρώπου πίσω από ένα γραφείο ο οποίος κάνει μια δουλειά που δεν χρειάζεται κι αυτήν ακόμα ακόμα δεν την κάνει καλά.

  Ε!! πόσοι είναι αυτοί στην Ελλάδα σήμερα; Είναι απλό πάρετε την απογραφή (750.000 άτομα) και αφαιρέστε όλους τους παραπάνω. Τι μένει ούτε 300.000 άτομα. Αφαιρέστε και τους μη μόνιμους. Αποτέλεσμα 200.000. Αφαιρέστε και αυτούς που κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν και ένα σκασμό πτυχία (όπως απαιτείτε από το ΑΣΕΠ σήμερα). Μήπως λοιπόν το πρόβλημα του Δημοσίου είναι αλλού;

  Ο ανεπρόκοπος Έλληνας έκανε προκοπή στη Γερμανία στη Σουηδία στην Αυστραλία στην Αμερική κλπ. Γιατί; Διότι εκεί υπάρχει άλλη οργάνωση. Μήπως ο ανεπρόκοπος Δημόσιος Υπάλληλος γίνει προκομμένος σε μια άλλη Ελλάδα με άλλη οργάνωση;

Σχολιαστε