Η Αυστριακή Σχολή Οικονομικής Σκέψης

Απρ 7th, 2009 | | Κατηγορία: Οικονομικά, Φιλελευθερισμός | Email This Post Email This Post | Print This Post Print This Post |

Η αυστριακή σχολή οικονομικής σκέψης αποτελεί μία εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση στο χώρο των οικονομικών. Αφενός χρωματίζεται από την κοινή αυστριακή καταγωγή των ιδρυτών της αλλά και του μεγαλύτερου αριθμού των πιο επιφανών συνεχιστών της και αφετέρου χαρακτηρίζεται η πιο ολοκληρωμένη θεωρία που συνθέτει σε μία ενιαία ολότητα τον πολιτικό με τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Το βασικό της επίτευγμα είναι ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική ελευθερία χωρίς οικονομική ελευθερία αλλά και το ανάποδο. Πέραν όμως της συνεισφοράς της αυστριακής σχολής στην οικονομική ανάλυση και πολιτική θεωρία πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ταυτόχρονα επηρέασε με καθοριστικό τρόπο τον κόσμο της πολιτικής πράξης και της οικονομικής δράσης. Εξάλλου η φιλοσοφική κορύφωση της αυστριακής σχολής είναι η σύνθεση του καθαρού με τον πρακτικό λόγο. Ένα εγχείρημα του οποίου το βάθος κληρονομείται από τον Καντ και στη σκέψη των αυστριακών παίρνει σάρκα και οστά στην ελεύθερη ανθρώπινη δράση που λαμβάνει χώρα στο κόσμο των αγορών.

Μπορεί σήμερα η δεινή κρίση να γεννά ερωτήματα και αμφιβολίες αλλά όποιος γνωρίζει τη θεωρία των κύκλων των αυστριακών, απλώς χαμογελά, περιμένοντας καρτερικά το νέο ανοδικό κύκλο που θα είναι ακόμη πιο καινοτόμος και πιο εκρηκτικός

Με αυτό το φιλοσοφικό κατηγόρημα οι αυστριακοί κτίζουν το πολιτικό τους αλλά και το οικονομικό τους πρόσταγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι εξέχοντα ακαδημαϊκά μέλη της αυστριακής σχολής γίνονται υπουργοί οικονομικών ενώ η νεότερη γενιά από το νέο γεωφυσικό της χώρο τις ΗΠΑ όπου σχεδόν όλοι μετακομίζουν, εκδιωκόμενοι ή αποστρεφόμενοι το ναζισμό, εμπλέκονται στη μάχη των πολιτικών ιδεών, υπερασπιζόμενοι τον ελεύθερο κόσμο της αγοράς και της δημοκρατίας απέναντι στον σοσιαλισμό. Η συνεισφορά τους αυτή δεν θα αργήσει να φέρει καρπούς με την εμφάνιση του Ρήγκαν και της Θάτσερ, της νέας δυναμικής του δυτικού κόσμου και την κυριολεκτικά αλλαγή του ρου της ιστορίας. Μπορεί σήμερα η δεινή κρίση να γεννά ερωτήματα και αμφιβολίες αλλά όποιος γνωρίζει τη θεωρία των κύκλων των αυστριακών, απλώς χαμογελά, περιμένοντας καρτερικά το νέο ανοδικό κύκλο που θα είναι ακόμη πιο καινοτόμος και πιο εκρηκτικός!

Οι αυστριακοί όμως οικονομολόγοι με τη δύναμη πυρός της σκέψης τους υπερέβησαν και τους νεοκλασικούς. Οι νεοκλασικοί έδωσαν μία μηχανική εξήγηση και μάλιστα νευτώνειας σύλληψης για την οικονομία της αγοράς ενώ οι αυστριακοί μία ανθρωποκεντρική εξήγηση, στενά συνυφασμένη με την ανθρώπινη πράξη και την φυσική κατάσταση του ανθρώπου που είναι η ελευθερία. Η εκκίνηση των θεωριών των αυστριακών είναι η απάντηση κυρίως σε μεθοδολογικά και τεχνικά προβλήματα αλλά η κατάληξη τους είναι η θεμελίωση της σύγχρονης φιλοσοφίας της ελευθερίας. Αν το έργο της εκκίνησης το ανέλαβε η παλιά αυστριακή σχολή και κυρίως οι Carl Menger, Friedrich von Wieser και Eugen von Bohm-Bawerk,το έργο της κατάληξης το έφερε εις πέρας η νέα αυστριακή σχολή και κυρίως οι Friedrich August von Hayek,Ludwig von Mises,και Ludwig M.Lachmann. Πάντως το σύνολο του έργου και των δύο περιόδων της αυστριακής σχολής σημάδεψε κυριολεκτικά την πορεία εξέλιξης τόσο της οικονομικής ανάλυσης όσο και της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας του εικοστού αιώνα.

Οι νεοκλασικοί έδωσαν μία μηχανική εξήγηση και μάλιστα νευτώνειας σύλληψης για την οικονομία της αγοράς ενώ οι αυστριακοί μία ανθρωποκεντρική εξήγηση, στενά συνυφασμένη με την ανθρώπινη πράξη και την φυσική κατάσταση του ανθρώπου που είναι η ελευθερία

Ακρογωνιαίος λίθος της σκέψης της αυστριακής σχολής είναι η σύνδεση του ανθρώπου, της ελευθερίας και της αγοράς. Οι αναλύσεις τους για τον ανταγωνισμό προσέφεραν το κατάλληλο πεδίο για την κριτική του φαινομένου συγκέντρωσης οικονομικής δύναμης στον καπιταλισμό. Η θεωρία για την οριακή χρησιμότητα έλυσε το πρόβλημα της αξίας με καθοριστικό τρόπο υπέρ των ατομικών επιλογών του καταναλωτή και έστησε την βάση, με την βοήθεια της θεωρίας του καταλογισμού, για την λύση του προβλήματος της διανομής του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με την οριακή συνεισφορά του κάθε ενδιάμεσου αγαθού. Η ρητή εισαγωγή του χρόνου στην κατανόηση της έννοιας και του ρόλου του κεφαλαίου καθώς επίσης ο διαχωρισμός σε έμμεσες και άμεσες μεθόδους παραγωγής, κατέδειξε την σημασία των διαχρονικών αποτιμήσεων που εν τέλει αυτές σχηματίζουν το κεφάλαιο και όχι η συσσωρευμένη υπεραξία των εργατών που το καπιταλιστικό σύστημα τους αποστερεί από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Το σύστημα των τιμών αποτελεί τον καλύτερο πληροφοριακό κοινωνικό μηχανισμό αφού με λιγότερο κόστος μπορεί να συντονίζει όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας, χωρίς την ανάγκη ενός πολυέξοδου γενικού συντονιστή(κράτος, γραφειοκρατία, κόμμα), ο οποίος μάλιστα στις πιο πολλές περιπτώσεις θα παρεμβαίνει και θα παραβιάζει τις ατομικές επιλογές του πολίτη.

Το σύνολο των θεωριών των αυστριακών εξετάζει κάθε πτυχή του συστήματος της αγοράς από τις πιο αναλυτικές του κατηγορίες όπως είναι η αξία των αγαθών ως τις πιο συνθετικές όπως είναι ο συντονισμός των ανθρωπίνων πράξεων. Το πιο σημαντικό επίτευγμα των αυστριακών είναι ότι στην διάρκεια πορείας ενός αιώνα, κατάφεραν σε μία συνεχή αλληλοδιαδοχή προσώπων, να αποκρυσταλλώσουν στην επιστημονική συνείδηση τις αρετές του συστήματος της αγοράς και να δείξουν τις πραγματικές δυνατότητες που παρέχει για την ανθρώπινη συνεννόηση και συνεργασία. Αυτή η εργασία τους οδήγησε από πολύ νωρίς στην πρόβλεψη ότι το αντίπαλο σύστημα κοινωνικής οργάνωσης ( το σοσιαλιστικό ) θα αποκηρυχθεί αφού αναγκαίως θα οδηγηθεί σε αδιέξοδα τόσο στην παραγωγή όσο και στην διανομή του παραγόμενου πλούτου στην κοινωνία.

Ακρογωνιαίος λίθος της σκέψης της αυστριακής σχολής είναι η σύνδεση του ανθρώπου, της ελευθερίας και της αγοράς

Για πρώτη φορά μετά την συνολική συνεισφορά των αυστριακών, το καπιταλιστικό σύστημα απεκδύεται τον τίτλο που του προσέδωσαν οι αντίπαλοι του και κυρίως ο Karl Marx και αρχίζει να κατονομάζεται σύστημα της αγοράς. Η σημασία αυτού του γεγονότος είναι πολύ σημαντική διότι αυτό που χαρακτηρίζει πια το σύστημα δεν είναι το κεφάλαιο αλλά η αγορά, με όλες τις αρετές που αδρά περιγράψαμε παραπάνω. Οι πρωτεργάτες και οι θεμελιωτές του έργου της ουσιαστικής μετονομασίας του καπιταλισμού είναι οι αυστριακοί αφού αυτοί καλύτερα από τον καθένα, κατάφεραν να κατανοήσουν και να καταστήσουν σαφές στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ότι το σύστημα εντός του οποίου ο ανθρώπινος πολιτισμός γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή του, στο πιο ευρύ πλαίσιο δυνατοτήτων ελευθερίας, είναι η ελεύθερη αγορά με το σύστημα των τιμών, του ανταγωνισμού, της επιχειρηματικότητας, τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης και τους θεσμούς των περιουσιακών δικαιωμάτων.

Πάνος Ευαγγελόπουλος

—————————————————-

Σημειώσεις:
Δημοσιέυτηκε στην εφημερίδα Κέρδος

38 σχόλια
Leave a comment »

 1. Εύχομαι να γράψετε κι’άλλα τέτιοα άρθρα (ή και γιατί όχι βιβλία) για την Αυστριακή Σχολή (δημοσιεύοντάς τα βέβαια και στο Ρούστερ) κ Ευαγγελόπουλε. Η Ελληνική βιβλιογραφία αλλά και η κοινή γνώμη έχει ακόμα περίπου μεσάνυχτα σχετικά μ’αυτήν.

  Παράδειγμα βιβλιογραφικής πτωχείας/ανεπάρκειας, όταν προχθές αναζήτησα σε τρία πολύ γνωστά (και) ξενόγλωσσα βιβλιοπωλεία το μπεστ σέλλερ της Άυν Ραντ Atlas Shrugged, στα αγγλικά, για να το δωρίσω, μόνο στο ένα μου είπαν ότι το γνώριζαν και ότι το είχαν μεν στο κατάλογο, πλην όμως είχε προ πολλών μηνών εξαντληθεί. Πάντως ευχαρίστως θα μπορούσαν να μου το παραγγείλουν για να το παραλάβω σε …40 μέρες!

  Σαν ιδέα για ένα μελλοντικό άρθρο που θα μπορούσε να έχει αρκετό ενδιαφέρον (αρκετές φορές έχω αιθανθεί την έλλειψή του) θα ήταν μία κριτική/ συγκριτική μελέτη μεταξύ Κεϋνσιανισμού και Αυστριακών (ο Mises και ο Hazlitt είχαν κάνει την σχετική κριτική τους) σχετικά με τον τρόπο αποφυγής/ θεραπείας των οικονομικών και εμπορικών κρίσεων…

  Έρρωσθε.

 2. panos@evangelopoulos.gr

  Αγαπητέ μου Χρυσοθήρα επισημαίνεις το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας μας.

  Την πνευματική ένδεια της Ελληνικής αγοράς ιδεών και την απόλυτη ερημοποίηση του δημόσιου διαλόγου από μη κρατικές και μη παρεμβατικές λύσεις για τα επείγοντα συλλογικά μας προβλήματα.

  Δυστυχώς και ακόμη πιο δυστυχώς διότι τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να αλλάξει.

  Με τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς και το σεβασμό μου για όλα τα σχόλια σου, εύστοχα και επιτυχή, που πάντα παρακολουθώ και επιδοκιμάζω!!!

  Πάνος Ευαγγελόπουλος

  panos@evangelopoulos.gr

 3. H Αυστρίακή σχολή οικονομική σκέψης μπόρεσε να δώσει μια νέα ανθρωποκεντρική διάσταση ανάλυσης στον Καπιταλισμό και εισήγαγε την κυκλικότητα της δημιουργικής καταστροφής στις περιοδικότητες των εποχών άνθησης και ύφεσης .Σήμερα όμως χρειαζόμαστε όμως κάτι εντελώς διαφορετικο, κάτι περισσότερο σαν
  τοκετό του Νέου Καπιταλισμού: χρειάζεται να δούμε πώς η κρίση γεννάει καινούργιες δομές στην Αρχιτεκτονική των Αγορών. Και το ζήτημα θα μπορούσε να αφορά τις νευρώσεις των αγορών ,οχι τις στρεβλώσεις της αποτελεσματικότητας τους .
  Χρειάζεται λοιπόν με αφορμή αυτή την κρίση να μεταπηδήσουμε απο το κοινωνιολογικό/ιστορικό επίπεδο ανάλυσης του καπιταλισμού στο ατομικό/ψυχολογικό.
  Χρειάζεται να κατανοήσουμε τον μηχανισμό κοινωνικής νεύρωσης και ατομικών εμμονών, που γεννάει ο όψιμος σημειο-καπιταλισμός: χρήμα, ηδονή του κέρδους και του status, εικόνες και θεάματα εμποδίζουν την αληθινή ευημερία και εγκαθιστούν δομές επίπλαστης ευφορίας.
  Στην ροή της καθημερινότητας, όπου δυστυχώς το άτομο σταματά να σκέφτεται με όρους ουμανιστικής και σοσιαλιστικής ηθικής, αλλά υιοθετεί την τηλεοπτική και αυτοκινιτιστική ταχύτητα, στους δρόμους, στα γραφεία, στα κινητά και στους καναπέδες , νεκρώνουν οι νευρώνες μεταβίβασης της Λογικής και ενεργοποιούνται αυτοί του άγχους και της αλλοτρίωσης.
  Και η Πολιτική, εξαντλείται για τον καθένα , μπροστά στους λογαριασμούς και στην ακρίβεια, μπροστά στο χάσμα του θέλω με το μπορώ…

  Στην οικονομική κρίση που ζούμε που είναι και κρίση μονεταριστικής/ δημοσιονομικής πολιτικής, θα πρέπει να υιοθετηθούν στα νέα μοντέλα της μακρο-αβεβαιότητας, παράμετροι που να ενσωματώνουν το ζήτημα της διαχείρισης των επιθυμιών, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο .
  Στην μικροοικονομική του πανικού ,δυστυχώς, ανακαλύπτουμε οτι δεν υπάρχει ο μέσος άνθρωπος, η κοινή γνώμη, ο απλός πολίτης. Αυτοί οι όροι είναι μυθεύματα και δημιουργήματα του συστήματος μικροφυσικής της εξουσίας και του κεφαλαίου(να θυμηθούμε και λίγο Φουκώ) και ενισχύθηκαν απο την αριθμητική των αγορών που επέβαλλε η οικονομική σχολή του Σικάγο στην δεκαετία του ’70 ( μονεταρισμός του Φριντμαν)
  Ζούμε πάνω σε σεισμικές μετατοπίσεις στο σύστημα του καπιταλισμού και αφορούν δυο τεκτονικές πλάκες οι οποίες στοίβαζαν την απληστία και την αλαζονεία των μεσαζόντων, των συμβούλων, των όψιμων ηλεκτρονικών τραπεζιτών και κερδοσκόπων. Τα private equities, τα hedge funds, τα venture capitals φοράνε την……κουκούλα (!) και οι δήθεν επόπτες των αγορών δεν το στοιχειοθετούν αυτό ως ποινικό αδίκημα!
  Πιο απλά: χρειάζεται να ποινικοποιηθούν τα black boxes (μαύρα κουτιά )των αποδόσεων σε όλα τα επενδυτικά οχήματα ,ώστε να σταματήσουν να γίνονται ΄΄νταλίκες με φρένα…σπασμένα ΄΄και μας παρασύρουν όλους!

  Για να το πούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα : αν δεν αναλύσουμε την νεύρωση που γεννά η καλυμμένη πάλη των τάξεων, η κρυμμένη κοινωνική ανισότητα, αυτή που υπάρχει στο ατομικό μας υποσυνείδητο, τοτε δεν θα μπορέσουμε ως κοινωνίες να σχηματίσουμε τις δομές του Νέου Καπιταλισμού που ψάχνου οι ηγεσίες των ισχυρών κρατών!
  Γιατί τελικά , δεν ήταν ο Τρίτος Δρόμος του Μπλέρ ,ούτε φυσικά η επικίνδυνη πολιτική χάρτινου πλούτου του Κλίντον και φθηνού χρήματος του Γκρίνσπαν, σωστές μακροχρόνιες επιλογές πολιτικής διαχείρισης.
  Ούτε η σοσιαλδημοκρατική προσπάθεια των Γάλλων ,του Σημίτη, των Ιταλών κεντροαριστερών τα προηγούμενα χρόνια ,αποδείχτηκαν μακρόπνοες βάσεις ευημερίας των κοινωνιών

  Σεβαστές επιστημονικές φωνές των Οικονομικών (ι Κρουγκμαν, Στιγκλιτζ, Σεν, κ.α ) δεν μπορούν τελικά να νικήσουν την Οικονομία της Επιθυμίας και τα Χρηματιστήρια των Ηδονών Κέρδους!

  Ο καπιταλισμός θα έχει πάντα έναν καλυμμένο νεοφιλελευθερισμό να κερδίζει στα σημεία ,εκτός και αν επικρατήσει μια εναλλακτική πολιτική,
  με πυρήνα την διαχείριση των ατομικών απολάσυεσων:

  ”Αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι τόσο πολύ η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της απόλαυσης, όσο, για την ακρίβεια, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (η διοίκηση) της απόλαυσης, η οποία με τη στενή έννοια είναι μια μετα-πολιτική πράξη..’’, έγραψε πρόσφατα ο σλοβένος διανοούμενος Σ.Ζίζεκ

  Αυτή η διαχείριση αυτή κρύβεται πίσω απο τους ψυχρούς αριθμούς των αγορών και της πολιτικής , εκεί θα παιχθεί το στοίχημα του μέλλοντος: να μεταφέρθεί στις μάζες ή σύγχρονη αξία της αδογμάτιστης μαρξιστικής θεωρίας και η πρακτική και χρήσιμη πλευρά της στο άτομο και στην κοινωνία.

 4. >Το βασικό της επίτευγμα είναι ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική ελευθερία χωρίς οικονομική ελευθερία αλλά και το ανάποδo.

  Pragma to opoio exoun dei3ei arketoi alloi, prin genithoun kan oxi apla o Mises, alla kai i palia sxolh (Bawerk, Menger, etc). I syndesh me ton Kant einai asteia. I orthi oikonomiki (kai profanws politiki) theoria peftei pollh gia tous Aystriakous, as mh pame sti filosofia.

  >Μπορεί σήμερα η δεινή κρίση να γεννά ερωτήματα και αμφιβολίες αλλά όποιος γνωρίζει τη θεωρία των κύκλων των αυστριακών, απλώς χαμογελά, περιμένοντας καρτερικά το νέο ανοδικό κύκλο που θα είναι ακόμη πιο καινοτόμος και πιο εκρηκτικός!

  I Aystriaki sxolh den leei tipota gia tin kainotomia i tin ekriktikotita twn business cycles: leei apla oti se mia laissez faire oikonomia den yparxoun, dioti dimiourgounte apo tin emploki tis kentrikis trapezas sta epitokia. Parathetw ena quote tou Friedman gia to thema: “The Hayek-Mises explanation of the business cycle is contradicted by the evidence. It is, I believe, false.” Me ligh gnwsh oikonomikis istorias einai profanes oti to smoothing tou business cycle mesw monetary policy pou arxise na ginete praktika kai ortha meta ton 2o pagkosmio polemo einai petyxhmeno.

  Pragmati, i Aystriaki sxoli sto deytero miso tou 19ou kai to prwto miso tou 20ou aiwna prosefere polla (time value of money, money illusion, marginal utility, creative destruction tou Schumpeter, etc.). Oles oi simantikes kai epistimonika orthes syneisfores tis omws ensomatothikan se alla oikonomika micro/macro/whatever frameworks/theories opws meta3y allwn Keynsianism, neoclassical economics, monterna financial economics etc. Osa exoun meinei exclusive stin Aystriaki sxolh, kai einai meros tou monternou “paketou” tis, einai apla ena matso post-hoc pseydoepistimonikes mpourdes, oles basismenes se tipota parapanw apo ena argumentum ad ignorantiam (oti kai kala i montelopoihsh ths oikonomias einai adynath). Se mia epoxh pou ta oikonomika siga siga metatreponte olo kai perissotero se empeiriki epistimi apo ton palaiotero, sxedon apokleistika theoritiko kai mi epistimoniko tous eayto, i Aystriaki sxolh paei enantia sto reyma.

 5. Πόσο αστεία φαίνεται η εμπιστοσύνη του Αλέξανδρου στα “νέα οικονομικά” στο φως της οικονομικής κρίσης,που ΚΑΝΕΙΣ απ αυτούς τους …επιστήμονες δε προβλεψαι!

 6. Giati problepsan kati oi austriakoi kai den to gnwrizame

 7. na pou twra tha to gnwrisete :
  http://www.youtube.com/watch?v=MoSwkCog-Ro

 8. Εγώ αυτό που βρήκα εξαιρετικά διασκεδαστικό στο άρθρο είναι το: “Μπορεί σήμερα η δεινή κρίση να γεννά ερωτήματα και αμφιβολίες αλλά όποιος γνωρίζει τη θεωρία των κύκλων των αυστριακών, απλώς χαμογελά, περιμένοντας καρτερικά το νέο ανοδικό κύκλο που θα είναι ακόμη πιο καινοτόμος και πιο εκρηκτικός”… ειδικά το “καρτερικά”. Αλήθεια, τη μαρξιστική θεωρία των οικονομικών κύκλων τη γνωρίζετε?

 9. asd kai o Nassim Nicholas Taleb proeblepse thn krish se teleiws diaforetikous paragontes. To sourgelo Peter Schiff brhkes, autos elege na paroume opla gia to epomeno kuma ftwxwn pou 8a mas kataklusoun eleos

 10. qwerty den katalabainw ti noima exei na blekeis mia teleiws asafi anafora ston taleb kai mia epithesi ston schiff pou kamia sxesi den exei me to poli sigekrimeno thema pou sizitame , kai to opoio den einai oi ftwxoi kai ta opla pou tha paroume . to videaki to eides ? exeis na prosapseis kati sta legomena tou schiff pera apo xaraktirismous pou to mono poy kanoun einai na se ekthetoun ?an nai as sizitisoume an oxi , xamenos xronos

 11. O schiff elege re file na paroume ta opla gia na antimetwpisoume to eperxomeno kuma megalhs ftwxias. Den htan o monos pou proeblepse ti 8a ginotan kai pio mainstream tupoi to eixan dei kai den htan austriakoi. Tespa en eth 2009 milame gia austriaka oikonomika pou aporriptoun thn oikonometria, ksereis kanena sobaro economics department na to exei sto curicullum to austrian economic theory?

 12. ειμαι οντως ασχετος αλλα αυτο το επιχειρημα για τα economics departments μου φαινεται λιγο off. Τουλαχιστον απο τα curriculum και τους ερευνετικους τομεις/τμηματα που εχουν τα economics dempartments μου φαινεται οτι ολα προσπαθουν να μοντελοποιησουν το φαινομενο της “οικονομιας” με βαση ξεπερασμενα μαθηματικα εργαλεια προηγουμενων αιωνων και παραδοχες οπως market efficiency, “ο καταναλωτης εχει πληρη γνωση της αγορας” και παρατηρησεις οπως market cycles

  Διαβασα τις προαλλες το εξης “The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics” του Eric D. Beinhocker, 2005. Συνοπτικα: Η οικονομια ειναι ενα complex adaptive system με χαοτικη ( τον μαθηματικο ορισμο του χαοτικου ) συμπεριφορα, οπως πχ ο καιρος. Αν καποιος το εχει διαβασει μπορει να σχολιασει ποια η αλληλεπιδραση και θεση της Αυστριακης σχολης σε σχεση με μια τετοια εξελικτικη και complex θεωρηση. (ισως η συζητηση να γινει σε νεο thread).
  ευχαριστω

 13. qwerty blepw oti epimeneis sto tsamiko

  den exei noima

  kali sinexeia

 14. asd

  kalamatiano, ante geia.

  asxete

  nai den diafwnw na uparxoun nees apopseis sthn oikonomia, alla ta austriaka oikonomika aporriptoun plhrws thn montelopoihsh, thn oikonometria kai emmenoun akoma kapoioi eks autwn ston kanona xrusou otan gnwrizoume thn isodunamia apo thn epoxh tou Hume. Entaksei kala ta austriaka oikonomika gia prin apo 100 xronia. To gia ta economics departments ka8olou off, file mou. Se mainstream tmhma biologias didaskoun creationism?

 15. Qwerty, σοβαρέψου γιατί ξεφτιλίζεσαι και ξεστραβοσου:

  The Second Great Depression
  by Warren Brussee
  Starting 2007 Ending 2020
  ( first edition 2005)

  http://www.amazon.co.uk/Second-Great-Depression-Warren-Brussee/dp/1591136881/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1239464519&sr=8-5

 16. …έτσι είναι φίλε κ. Ευαγγελόπουλε,
  υπάρχει γενικευμένη έλλειψη παδείας και ενδιαφεροντος που οδηγεί σε πενία πνευματική και τ’ανάπαλιν…
  Εκεί μας οδήγησαν δεκαετίες τώρα αποδόμησης και αποσάθρωσης της καθ’ημας “Δημόσιας Παιδείας”.
  Άλλωστε τα βλέπετε και μόνος σας “από πρώτο χέρι”..

  Ευτυχώς που υπέρχουν μερικές διδικτυακές βιβλιοθήκες και όσοι θέλουν μπορούν να ανατρέχουν όπως π.χ. (http://mises.org/literature.aspx)

 17. Εκεί που είχαμε τις νεοκλασικές θεωρίες και το μονεταρισμό Friedman, απ΄ό,τι φαίνεται, η αυτριακή σχολή άρχισε να γίνεται το αποκούμπι των φιλελεύθερων. Κάπως έπρεπε να εξηγηθεί η κρίση, άλλωστε, και η προσφυγή σε τέτοιες θεωρίες είναι ενδεικτική των ιδεολογικών αδιεξόδων. Θα ξεχαστεί με το ξεπέρασμα της κρίσης και θα ξαναρθεί στο προσκήνιο με την επόμενη.

 18. O Brussee me tin Aystriaki sxolh ti sxesh exei? Kamia..O typos einai mixanikos protapola. Synexeia ginonte problepseis. Olo kai kapote tha pesei i oikonomia…kapia apo tis problepseis tha “katsei”.

  To pios proeblepse ti den exei kamia idieteri simasia…to thema einai pws mia sxolh pou aporriptei ta modela, tin oikonometria, etc. einai panaploustata pseydoepistimonikh kai teleiws axristh, an oxi blaberh.

  Akou ekei elleipsh paideias…sa na les yparxei elleipsh paideias epeidh den asxoloumaste sobara me to creationism, tin astrologia, tin frenologia, i tin omoiopathitiki. Elleipsh paideias yparxei otan didaktwr oikonomikwn tou panepistimiou Athinwn grafei ena tetio arthro xwris na katadikazei ton simerino xaraktira tis Aystriakis sxolhs. Eytyxws pou spoudasa sto e3wteriko.

 19. lerts kourki

  an egw kseftulizomai esu eisai malakas, epeidh duo treis bre asxete proeblepsan kati auto dikaiwnei mia oikonomikh sxolh pou den didasketai se kanena uni die8nws. Na upo8esw re zwo oti o Nouriel Roubini einai austriakos, o Nassim Nicholas Taleb einai austriakos kai merikoi akoma. Kai o megalos sou profhths problepei great depression mexri to 2020, opws autoi pou elegan oti to petrelaio 8a teleiwsei kapou to 2000, epishs to 2000 8a mas katastrepsei o Y2K, kai 8a paroume me ton Putin thn Polh giati o kairos gar egguc. Anoikse kana microeconomics 101 ksekinhse me to ti einai synarhthsh wfelimothtas, ti einai oi syn8hkes Kuhn-Tucker, koinws ksestrabwsou me to ti esti oikonomikh episthmh.
  A kai gia ton poluma8h xruso8hra autos htan pou diairouse thn timh tou petrelaiou me timh xrusou gia na mas peisei oti me xruso 8a htan pio sta8eres oi times tou petrelaioy, eimai sigouros oti an diarouse petrelaio me petrelaio 8a ebgaze thn timh tou petrelaiou ish me monada kai akoma kalutera me ena emporeuma pou den allazei eukola timh px tsimpidakia, tsixles ekei na deis sta8erothta

  http://e-roosters.blogspot.com/2006/09/barbarous-relic.html

  poluma8h mou xruso8hra Finance 101, numeraire invariance legetai auto

 20. Alexandros

  O Brussee αν διαβάσεις το βιβλίο του έχει υιοθετήσει την αυστριακή θέση για την κρίση: το χαμήλωμα των επιτοκίων παράγει “φούσκες” που προετοιμάζουν κύματα επισφαλειών (cluster of errors). Το ότι είναι μηχανικός, (δουλεύει σα στατιστικολόγος νομίζω) τι σχέση έχει?

  Πανίβλακα (u know who you are)

  Αν ο Ρουμπινί και οι αυστριακοί δικαιώθηκαν ρε κρετίνε, αυτό δίνει credit και υπόληψη στις σχολές σκέψης του τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις? Εκτός αν έχουν το “χάρισμα” και έτσι κατάφεραν να αντιληφθούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι είναι τα οικονομικά, σημασία δεν έχει να έρχεται ο μέσος μαλάκας σαν και σένα και να πουλάει μούρη κατόπιν εορτής.Σημασία έχει να γίνονται ακριβείς προβλέψεις.

  Τις υπολοιπες παπαριες σου να τις χώσεις εκεί που ξέρεις

 21. eimai apoluta sigouros pws den exeis kamia sxesh me thn oikonomikh ws disciplined study me orismous ,kanones, 8ewrhmata kai me8odologia. Oi austriakoi (oi twrinoi) re gaou o 8eos na tous kanei oikonomologous fwnazoun gia oikonomikh katastrofh edw kai 50 xronia hdh apo thn epoxh tou Rothbard, e as kanw kai egw mia problepsh se 50 xronia apo twra 8a ginei seismos sthn ellada 5 richter scale. Oti exoun pei oi austriakoi ta teleutaia xronia einai ampelofilosofies, ti gia kanones xrusou, ti oti to fiat xrhma 8a mas katastrepsei, uparxei de allo ena zwo htoi Hans Herman Hoppe (lampros austriakos kata ta alla) pou leei pws ta or8a oikonomika epiballoun epistrofh twn Apsbourgwn sthn eyrwph kai bebaia olh h anti-fed filologia pou sthrizetai apo:
  austriakous, Pat Robertson, xristianodeksious, economic survivalists. Koinws oi austriakoi SHMERA einai oi hillbilies ths oikonomikhs episthmhs. To shmasia re blhma na ginontai akribeis problepseis einai na mhn mperdeueis thn susxetish me thn aitia, to oti kapoios epese mesa mia fora den shmainei oti einai kai swstos. Hey you schmuck h episthmh bgazei porisma meta apo epanalambanomena peiramata kai sthn periptwsh twn oikonomikwn me statistikh oikokometria pou oi filoi sou oi austriakoi aporritpoun. Gege putz?

 22. Mia problepsi gia na min einai astrologia h’ conspiracy theory, xreiazetai na einai:

  1.ennoiologika sygkekrimeni
  2.xronika akribis
  3.praktika diapseusimi (falsiable)

  Stin prokeimeni periptwsi,oi Austrians proeblepsan mia krisi pou

  1.Tha ofeilontan stis excesses tou housing market-apotelesma twn interest rates tis FED. Apolyta sygkekrimeno.

  2.Tha xtypouse peripou to 2007. Episis xronika akribes.

  3.Tha erixne pisw tous rythmous anaptyksis twn isxyrwn xwrwn.Apolytws falsiable (an ta GDP den epeftan tha ginontan rompes oi Austriakoi)

  Se ola epesan mesa kopane.

  Now, Get the fuck outta here you little shithead

 23. Hey schmuck

  Na sou pw mia non conspiracy theory
  1)Enoiologika sugkekrimenh. 8a ginei seismos
  2)xronika prosdiorismenh; entos tous etous
  3)topika prosdiorismenh: sthn ellada
  4)Falsifiable eks orismou einai
  5 gidi gia na einai mia 8ewria akribhs auth den swzetai apo mia problepsh, xreiazetai sunexeis peiramatikes epalh8euseis kai to basiko zwon an ksereis what science is, you need hypothesis checking and joint test with other theories. Dioti putz to tsimphma twn fidiwn gia paradeigma susxetizetai me duo 8ewries. Mia einai apo thn aukshsh twn pwlhsewn twn pagwtwn h apo thn aukshsh ths 8ermokrasias. Gia auto moron trexoume joint tests h kanoume residual test sthn oikonometria gia na broume correlation between residual and regressor (auta pou aporriptoun ta filarakia sou oi austriakoi). Kai kopane thn krish thn eidan
  1)oxi mono austriakoi
  2)correlation does not imply causation an exeis paei panepisthmio se sxolh 8etikwn episthmwn prepei na sto ema8an alliws hsoyn korpiths h spoudases filologos kai pas na mas to paikseis oikonomologos.
  3)to oti eimai 8ewria proeblepse kati den thn kanei swsth an den eksetastei oikonometrika gia na broume an uparxei spurious regression kai an uparxoun antagwnistikes 8ewries pou mporoun na ekshghsoun kalutera thn krish. Sunepws blhma to oti epesan oi austriakoi mesa mia sta 50 xronia enw gia paradeigma einai toso la8os sxedon pantou allou den sou leei kati. Kai epishs kati allo blhma sthn episthmh mia falsifiable hypothesis ofeilei na einai testable gia na einai episthmonikh, oi austriakoi aporriptoun thn statistikh pws perimeneis na elegx8oun oi upo8eseis tous moron? In total parata ta austriaka oikonomika, ksekina apo ta klassika, ma8e pws ginetai h episthmonikh me8odologia sthn oikonomikh episthmh kai otan peraseis merika xronia kai ta ma8eis, ela na epixeirhmatologhseis. Mexri shithead gurna sthn fwlia sou

 24. Re remali, fysika ki an problepseis pws tha ginei seismos sti Larisa ton Iouni tou 2009 gia to x h’ y logo, kai epalitheuteis tote profanws tha exeis diatypwsei mia akribi problepsi.

  Simera mono esy kai o malakas o Greenspan amfisbiteite oti to xamilwma twn epitokiwn prokalese h’ syneisefere kathoristika stin krisi. Mexri kai Chicagoans san ton Posner to dexontai. Synepws mi milas gia aplo correlation giati de se pairnei, traba diabase ta biblia tou William Bonner kalytera anti na to paizeis epistimonas tis poutsas.

  Telos re kretine einai geloio na mou zitas testable results gia oikonomies opou allilepidroun disekatommyria agents, eidame ta apotelesmata twn experimental economics twra pou oute pou katalaban apo pou tous irthe i krisi enw oi protaseis twn makrooikonomologwn gia tin epilysi tis einai just like assholes (o kathenas exei apo mia).

  Poia einai i testable thewria peri krisewn, ta animal spirits tou Keynes h’ ta ponzi scheme tou mathiti tou,tha mas trelaneis entelws diladi me tin epistimi tou wikipedia pou mas katebazeis bradiatika.

  Kretino se eipa? Nai? E se ksanalew: Get the fuck outta here kretine!

 25. Blhma thn frash inverted yield curve thn ksereis. You know ta short term rates einai upshlotera apo ta long term, e loipon mexri prosfata oufo auto sunebaianei. Auto pou kanei h trapeza einai: borrows short term and lends long term, That is banking, in an inverted yield curve environment that is ultimate disaster opote putz ta xamhla epitokia genika den dhmiourgoun krish. H krish einai apotelesma afenos ths inverted yield curve, afeterou apo thn katastrofh pou efere to anekselegkto securitization gia to opoio den uparxei austriakh, norbhgikh kai allh ekshghsh, alla mia pio aplh. Agency problem and moral hazard, oi trapezites epairnan megala riska kai den parakolou8ountan apo tous metoxous. Gege? Alla ti na pw asxetos apo economics eisai. Kai den ta lew mono egw alla kai o megaluteros pundit twn supply side economics o Larry Kudlow.
  Oson afora ta experimental economics bre blhma ti sxesh exoun me krish, auta einai tomeas thn microbehavior of agents kai asxolh8hkan o Vernon, o Kahneman, o Tversky ti sxesh exoun auta me macrofinance? Kai kati allo oufo h leksh ECONOMETRICS sou leei kati? Giati h anohsia pou petakses oti dh8en den exoume testable hypotheses se oikonomia merikwn dis agents einai mia blakeia kai mish, esu erxesai o megas gnwsths kai aporripteis merikes xiliades ergasiwn pou ginontai sthn oikonometria. Idou mages o Lertsi Kouki hr8e apo to e-rooster na 8apsei Granger, Engle, Tryvge Haavelmo kai den sumazeuetai, na kaneis aithsh gia Harvard, Princeton agori mou.
  Re kahmene ellhnara pou nomizeis epeidh diabases 2-3 biblia egines economist kai eimai apoluta sigouros oti den ksereis na luseis ena aplo investment-consumption problem.
  Gia to seismo, an akouses blhma sthn Italia brhkan enan “seismologo” o opoios kai kala proeblepse ton seismo meros kai peripou mera, na to Nobel sou moron. Moron sto ksanalew do you know the word epanalmbanomena peiramata? To oti kapoios epese mesa mia fora den shmainei oti einai kai swstos eidika an exei pesei eksw sto parel8on, elementary Popper. Genika teinw na pistepsw pws eite eisai kapoios axrhstos foithths apo ellhniko panepisthmio pou epeidh diabase 2 biblia nomizei oti einai o neos Edison ths oikonomikhs episthmhs, eite apofoitos lukeiou pou agnoei basikes episthmonikes arxes. Kai kati allo moron, h Elbetia exei istorika xamhla epitokia die8nws kai den einai se Krish gege?

  Pantws apo to biblio tou Brunsee

  This frightening book shows how massive consumer debt will trigger the next depression, starting in 2007. With interest rates increasing, savings rates near zero and debt at its maximum, people will be pushed over their debt limit, causing the depression.

  Hello blepete kati to austriako se auto to statement?

 26. Ma poso asxetos eisai re karagkiozare, fysika kai ta experimental economics study stock-bubbles kai tin symperifora twn agents se analoges synthikes opws tin twrini. Twra to name dropping na to xwseis bathia mesa ekei pou ksereis giati egw to douleuw kathimerina to antikeimeno, enw esy kwlofoititako mou akoma diabazeis ta basika.

  Oi symbatikes thewries peri xrimatagorwn me prwti kai kyria to efficient market hypothesis tou Fama ksoflisane oristika opws edeikse o megas magkas Mandelbroit pou kati tsoutsekia san kai tous daskalous sou tous trwei gia prwino.

  Twra gia ton W.Brunsee ante traba na agoraseis to biblio tou alla ti lew, twra to bibliaraki poulietai sta 50-60 lironia to ligotero,exei ginei cult kai esy eisai tsipis,opws se kobw, alla egine cult opws eipa giati o anthrwpos PROBLEPSE TIN KRISI, tin idia wra pou kati kretinoi,KRETINOI lew, san kai sena baftizane ton Roubini “dr Doom”. Pare kai tin eksigisi tou W.Brunsee twra kai get the fuck outta here opws idi sou eipa:

  “in response to the stock market’s sudden drop and to make sure the US did not go into a deep recession, the Fed lowered its federal funds rate from 5.5% all the way down to 1%. This enabled lower mortgage rates At the same time, lending institutions started using creative mortgage loans, including negative amortization, interest only, low initial teaser rates, zero down, and adjustable rate mortgages. This dramatically increased the potential number of home buyers and the ability of buyers to buy more expensive homes. This increased demand caused bidding for available homes and drove up prices: the old demand versus supply thing! As prices rose, people began to look at homes as investments, bringing even more people into the market. Between 2000 and 2005, the median price of homes went up 49% over the historical expected price rise.”

  Opote you fucking Cunt, exeis kai tin apantisi sou sto giati to securitization xtypise kokkino. Lower Mortgage rate,due to the Fed, simainei me alysidwtes antidraseis ksexeilwma tou principal-agency problem stis etairies pou eksartwntai amesa apo ti FED (trapezes).

 27. Re anohte to ti douleuei o ka8enas mas ase to oti mporei na eisai thlefwnhths se kamia AEPEY den se kanei magka. Allwste magga mou esu pou diabazeis tous megaloprofhtes tou finance na upo8esw oti mas milas apo kana Wooldorf Astoria, apo thn karaibikh dioti akougontas tous profthtes 8a prepei na ekanes short thn agora kai na eisai ekatommuriouxos.
  Apo thn allh o Mandelbrot dexetai thn basikh apopsh ths efficient market hypothesis htoi non predictability of returns, auto pou den dexetai einai to equilibrium stis agores dioti proteinei stoxastikes anelikseis oi opoies epitrepoun arbitrage opvs thn klasmatikh kinhsh Brown.
  Kai apo thn allh re zwon, esu arxises tis anohsies me ta austriaka oikonomika, einai o Bunsee austriakos? Kapoia apo tis dhlwseis sou einai austriakes?
  Oso gia ton Brunsee den komizei kati neo, hdh re pipa apo to 2002 exw sta surtaria mou ek8esh ths Royal Bank of Canada pou milaei gia fouska. Auto pou den perimenan einai h xionostibada twn securitizations giati den htan properly risk managed, auto leei kata bash o Mandelbrot kai o Taleb kai oxi malakies twn austriakwn. Tespa thlefwnhth se AXEPEY an den exeis ginei plousios shortarontas thn agora tote den mporw na se parw perissotero sta sobara

 28. Τι μας λέει η παραπάνω κοκκορομαχία για τις οικονομικές – δήθεν ‘επιστημονικές’ – θεωρίες που πλασσάρονται σε αυτό το μπλογκ?

 29. ….λέει ότι όσο πιό πολλά κατεβατά αραδιάζει ο qwerty τόσο περισσότερο θυμίζει τον “homunculus oeconomicus” του Fritz Machlup…..

  ….πσσστ, ρέμπελε
  μη χαίρεσαι για τη “κοκκορομαχία” γιατί στα δικά σου τα “λημέρια” δεν χωρά συζήτηση, πολλώ δε μάλλον αμφισβήτηση!!

  ;))

 30. Χρυσοθηρα

  διαιρεσε την τιμη του πετρελαιου με τσιμπιδακια η τσιχλες (οχι μονο χρυσο) προσπαθωντας σαν τον Καματερο να μας θεραπευσεις με τον χρυσο σου απο καθε οικονομικην νοσον και μαλακιαν

 31. Αγαπητε Ρεμπελ

  για τα Μαρξιστικα οικονομικα δεν χρειαζεται καμια οικονομετρια, μια βολτα κατα Ανατολικη Ευρωπη μερια, Βορειο Κορεα κλπ και θα σου λυθουν ολες οι οικονομικες σου αποριες

 32. qwerty…..
  ….you’re most probably terminal..!!!

 33. Qwerty eisai kathysterimenos. Den ginetai koubenta mazi sou mate, eisai entelws asxetos. Traba you retard kai diabase ti meleti twn researchers tou Harvard to 2005 pou proeblepe pws oi “kataskeuastikes” den prokeitai na doun decline sto “near future” kai go fuck yourself oristika. Traba kai diabase tous supply-siders karagkiozides pou egrafan sti Wall Street Journal kai legane pws “den yparxei fouska, its just you re getting richer” and all this shit.

  Traba diabase ton karagkiozi ton Bernanke pou elege to 2006 pws den yparxei fouska “its just the strong economic fundamentals”

  A sixtir skatoblaxe pou katopin eortis to paizeis sobaros kai mainstream epistimonas. Sobaros kai mainstream are contradictory words in the present circumstances you asshole.Akou re ap to 2002 o paramythas, xaxaxaxaxa

 34. To τραγικό της υπόθεσης είναι ότι μετά από σχεδόν 200 χρόνια ιστορίας ακόμα παλαβιάζετε με το αν ο καπιταλισμός παρουσιάζει ή όχι κρίσεις και με το ποια είναι τα βαθύτερα αίτια αυτών των κρίσεων. (Για προβλέψεις, ούτε να το συζητάμε.) Οι μεν ισυρίζονται ότι ο παρεμβατισμός και η FED εξομαλύνουν ή απαλείφουν τις κρίσεις (τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα), οι δε ότι οί κρίσεις είναι αποτέλεσμα του παρεμβατισμού στις αγορές.

  Αφού, λοιπόν, τα συζητήσετε διεξοδικά για τα επόμενα 100 χρόνια και συγκλίνετε και αποφασίσετε, σφυρίξτε τα και μας να ανοίξουν τα μάτια μας.

 35. Οκ ρέμπελ έγινε . εν τω μεταξύ έχετε χρόνο να αποφασίσετε και εσείς αν για την κατάρρευση του σοσιαλισμού φταίει ο Στάλιν κ ή/και ο Χρουτσόφ και η αποσταλινοποίηση , η/και η μη παγκοσμιοποίηση της επανάστασης , ή/και η λουμπενοποίηση του προλεταριάτου ή/και ο κακός λύκος ή/και ο ρεφορμισμός ή/και η νίκη της Στεάουα το 86 ή/ και…

  την περίπτωση βέβαια να είναι ο σοσιαλισμός σε όλες του τις γεύσεις μια θεωρία που οδηγεί , αν γίνει πράξη , στην κατάρρευση και τον αυταρχισμό ( όχι με αυτή τη σειρά ) την απορρίπτουμε apriori.

  Α και όταν βγάλετε τελικό πόρισμα να μας το πείτε και εμάς ώστε να ξέρουμε τι θα λέμε για να μην καταλήξουμε στο γραφικό Βλαδιβοστόκ. Όταν φυσικά γίνει η νέα , παγκόσμια αυτή τη φορά , επανάστα

 36. Θερμή, θερμότατη παράκληση προς τον /τους κ. Διαχειριστή /Διαχειριστές αυτής της Ιστοσελίδας. Επειδή το επίπεδο των αρθογράφων σας είναι πολύ υψηλού επιπέδου όπως και η σχετική αρθογραφία τους, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να μην υποβαθμίζεται το κύρος επιτρέποντας καταχωρήσεις σχολίων αναγνωστών στην ανύπαρκτη γλώσσα. των αγραμμάτων, τα αποκαλούμενα «γκρίκλις». Είναι προσβολή και ύβρης κατά πάντων, αρθογράφων, σχολιαστών και υμών των ιδίων αλλά κυρίως κατά της υπέρτατης αξίας
  της Ελληνικής γλώσσας χάρις στην οποία και μόνο διεδόθη και επικράτησε ο Χριστιανισμός και η Δημοκρατία. Και επιτέλους, αυτοί οι «τύποι» πρέπει να καταλάβουν ότι η Δημοκρατία δεν δέχεται βαρβαρότητες του ιδίου επιπέδου με την Ναζιστική ή Φασιστική ιδεολογία. Και απορώ γιατί δεν έχουν ακόμα ξεσηκωθεί Πνευματικές και Θρησκευτικές ηγεσίες αλλά και τα Κόμματα στο κενό μεταξύ δύο σκανδάλων,

 37. Drakate to oti logw ths Ellinikis glwssas epikratise o Xristianismos to theoreis THETIKO pragma? Exeis diabasei pote estw kai mia paragrafo apo opoiodipote biblio istorias?

  Telos pantwn, to thema einai to TI grafei o kathenas, oxi to PWS to grafei. An pisteyeis oti to tragelafiko periexomeno tou sxoliou sou ginete kata kapion tropo kalytero epeidi den xrisimopoieis greeklish..ti na pw.

 38. Οι σύγχρονοι Μάγιας οι Αυστριακοί της σχολής,
  Οι νεοφιλελεύθεροι ο χαμένος παλαίος κόσμος..

  μείναν οι Κύκλοι και τα Οικονομικά Ημερολόγια..

  ..και γαμ* τις Προόδους της ανθρωπότητας, ΤΙΠΟΤΑ !

Σχολιαστε