Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης

Βιογραφικό σημείωμα

Αρθρογραφία στο e-rooster:

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Ηθικής

Δεκ 3rd, 2007 | , | Κατηγορία: Γενικά

Μερικές Ενδείξεις από την Ελλάδα , Των Γεωργίου Κ. Μπήτρου και Αναστάσιου Δ. Καραγιάννη , 1. Εισαγωγή Τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα οικονομικά αποτελέσματα της μεγάλης πολυμετοχικής επιχείρησης, όπως ο ρυθμός εισαγωγής και διάχυσης καινοτομιών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η μείωση του κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας, κλπ., άρχισαν να δείχνουν […]