Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης

Βιογραφικό σημείωμα

Αρθρογραφία στο e-rooster:

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Ηθικής

Δεκ 3rd, 2007 | , | Κατηγορία: Γενικά

Μερικές Ενδείξεις από την Ελλάδα1 ,2 Των Γεωργίου Κ. Μπήτρου3 και Αναστάσιου Δ. Καραγιάννη4 ,5 1. Εισαγωγή Τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα οικονομικά αποτελέσματα της μεγάλης πολυμετοχικής επιχείρησης, όπως ο ρυθμός εισαγωγής και διάχυσης καινοτομιών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η μείωση του κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας, κλπ., άρχισαν να δείχνουν […]