- e-rooster.gr - http://e-rooster.gr -

Το crowdsourcing ως επιχειρηματική καινοτομία

του Θοδωρή Καραουλάνη1 [1]

Μία νέα μέθοδος οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Μετά από την εξάπλωση των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) σε χώρες του τρίτου κόσμου, πρακτική εφαρμογή των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών, σήμερα γίνεται λόγος για νέες μεθόδους επιχειρηματικής οργάνωσης και ανάπτυξης όπως το crowdsourcing.

Crowdsourcing είναι όρος που καθιέρωσαν το 2006 ο συντάκτης του περιοδικού Wired Jeff Howe και ο εκδότης του Mark Robinson, με τα άρθρα The Rise of Crowdsourcing [2], Look Who’s Crowdsourcing [3] και 5 Rules of the New Labor Pool [4]. Ακολούθησε σχετικό άρθρο του BusinessWeek [5]. Αντίστοιχη θεματολογία βρίσκουμε στον ακαδημαϊκό χώρο με τίτλους όπως “user-centered innovation,” ή «open innovation» κλπ.

πολλοί πιστεύουν ότι έρχονται μεγάλες και σημαντικές αλλαγές σε επαγγέλματα και εργασιακές σχέσεις, ενώ εμείς συζητούμε ακόμη για τα «βαρέα και ανθυγιεινά» επαγγέλματα και τα έτη εργασίας

Επιτυχημένα παραδείγματα όπως η Idea Crossing [6] και η Cabrian House [7] αφορούν επιχειρήσεις που δημιουργούνται προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και του επιστημονικού κοινού (μηχανικοί, επιστήμονες, φοιτητές) που αφορούν ένα δεδομένο τεχνολογικό πρόβλημα ή ερευνητική πρόταση. Άλλα παραδείγματα είναι η InnoCentive [8], η Myndnet [9] και η Threadless [10], ενώ επίσης πολύ σημαντική επιχειρηματική παρουσία για εμένα είναι η socialtechnologies – S)T [11].

Πιο εξειδικευμένα, περιθωριακό φαινόμενο υπήρξε στην αρχή η αναζήτηση φωτογραφιών στο ελεύθερο διαδίκτυο. Σήμερα τείνει να ανατρέψει την αγορά του photoreportage με τη μαζική ανάρτηση από ερασιτέχνες φωτογραφιών και video σε τιμές απόλυτα ανταγωνιστικές, όπως κάνει το istockphoto [12].

Γενικότερα η αλίευση υλικού και γνώσης από τον παγκόσμιο ιστό, έχει εισχωρήσει σε νέες σφαίρες της παραγωγής και της τεχνογνωσίας και διαμορφώνει νέα δεδομένα στην πολιτική έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων αλλά και μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτές προσφεύγουν σε ανοικτά δίκτυα γνώσης προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία ή τεχνογνωσία που παράγεται εκτός των τειχών τους. Ενδεικτικά, τέτοια δίκτυα διακίνησης τεχνογνωσίας είναι το InnoCentive [8], το Ninesigma [13], το YouEncore [14] κα.

Ακόμη και στον τομέα των προϊόντων, επιχειρήσεις όπως η καινοτόμα στον τομέα Threadless [10] (T-shirts), ή η Muji.net [15] (ειδικά έπιλα) χρησιμοποιούν το crowdsourcing για βελτιστοποίηση των προϊόντων, επιλογή μίγματος προϊόντων, σχεδιασμό, εξοικονόμηση πόρων κλπ.

Τέλος, ο μη κερδοσκοπικός τομέας φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει αντίστοιχες λειτουργίες, όπως φανερώνει το πείραμα της wikipedia [16] και ρητά δηλώνει το ίδρυμα Ροκφέλερ μέσω της The Rockefeller-InnoCentive Partnership [17].

Υπάρχουν φυσικά και αντιρρήσεις ή αντίθετες μελέτες όπως του Mike McDonald (Ιούλιος 2007): Lost in the Crowd: How Crowdsourcing can Backfire on a Business [18] ή γνώριμη κριτική περί «εργασιακού μεσαίωνα» ή «ανταλλακτικής οικονομίας»…

Πάντως ήδη πολλοί πιστεύουν ότι έρχονται μεγάλες και σημαντικές αλλαγές σε επαγγέλματα και εργασιακές σχέσεις, ενώ εμείς συζητούμε ακόμη για τα «βαρέα και ανθυγιεινά» επαγγέλματα και τα έτη εργασίας…

—————————————————————–

  1. ο Θοδωρής Καραουλάνης είναι μέλος της Συντονιστικής της Καμπάνιας των 800 ΜΚΟ για το Σύνταγμα και μέλος ΕΕ του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. fileleytheros.wordpress.com [19] [ [20]]