- e-rooster.gr - http://e-rooster.gr -

Η Παιδεία ως προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης

το κεκτημένο της διαβούλευσης για την Παιδεία

του Μάνου Γ. Παπάζογλου1 [1] ,2 [2]

Όπως προκύπτει από τα προγράμματα όλων των πολιτικών κομμάτων, η Παιδεία θα αποτελέσει έναν από τους κύριους άξονες της κυβέρνησης που θα προκύψει στις 16/9. Ορισμένα συμπεράσματα από την εμπειρία της εκπαιδευτικής πολιτικής 2004-2007 είναι χρήσιμα για την επιτυχία των επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Η Παιδεία βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου: στη Βουλή διεξήχθησαν τρεις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών (8.11.04, 26.5 και 24.11.06), ενώ η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνεδρίασε 55 φορές για θέματα Παιδείας, εκ των οποίων 15 συνεδριάσεις ήταν αφιερωμένες στις κυβερνητικές προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ. Στο ΕΣΥΠ έγιναν πλέον των 25 συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Συμβουλίων του. Στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση κατατέθηκαν πλέον των 500 προτάσεων στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΠΘ (forum-paideia.gr), ένας εντυπωσιακός αριθμός απόψεων στον Τύπο, διακηρύξεις κινήσεων Πανεπιστημιακών και βεβαίως, τα συνθήματα ενός πολύμορφου φοιτητικού κινήματος.

προκύπτουν αρκετά σημεία σύγκλισης των θέσεων των κομμάτων και συνεπώς, περιθώρια σύνθεσης

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα κεκτημένο διαβούλευσης, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η κυβέρνηση Καραμανλή εφάρμοσε ένα σύνολο νομοθετικών πρωτοβουλιών με το οποίο τα ελληνικά ΑΕΙ αποκτούν καλύτερους όρους συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (διασφάλιση της ποιότητας, νέος νόμος-πλαίσιο, δια βίου εκπαίδευση, ECTS κά). Παράλληλα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης ανέπτυξαν συγκεκριμένες θέσεις για την Παιδεία. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (Βουλή, 24.11.06) διατύπωσε 15 θέσεις για την Παιδεία και 4 σημεία για το νόμο-πλαίσιο (Βουλή, 27.2.07). Το ΚΚΕ διατήρησε τις θέσεις του για φιλολαϊκή εκπαιδευτική πολιτική (Τμ. Παιδείας ΚΚΕ). Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού κατέθεσε 10 προτάσεις για τα ΑΕΙ (Βουλή, 15.2.07) και θέσεις για την πρόσβαση στα ΑΕΙ (συν. τύπου 26.2.07). Παρά τη στρατηγική αντιπαράθεσης που επικράτησε την προηγούμενη περίοδο, προκύπτουν αρκετά σημεία σύγκλισης των θέσεων των κομμάτων και συνεπώς, περιθώρια σύνθεσης και (σιωπηλής) συναίνεσης.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα επέδειξε πολυφωνία και διαφοροποιημένη στάση

Η ακαδημαϊκή κοινότητα επέδειξε πολυφωνία και διαφοροποιημένη στάση (σημεία συμφωνίας και αμφισβήτηση) κατά το δημόσιο διάλογο. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων κατέθεσε προτάσεις για το νόμο-πλαίσιο, αλλά τα μέλη της μετέβαλλαν συχνά τη στάση τους μέχρι την τελική ψήφιση. Το ΕΣΥΠ και, ιδιαιτέρως, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και Πανεπιστημιακών Εξωτερικού, παρήγαγαν σημαντικά κείμενα προτάσεων. Το φοιτητικό κίνημα ήταν δυναμικό, αλλά, ίσως, χρειάζεται εξειδικευμένη έρευνα για να διερευνηθεί το εύρος των απόψεων που εκφράστηκαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις πανεπιστημιακών, οι οποίες εμφανίστηκαν με κείμενα/ διακηρύξεις για τις αλλαγές στα ΑΕΙ και προέβησαν σε σύνθεση των θέσεων τους σε συγκεκριμένα σημεία. Η ΠΟΣΔΕΠ δεν συμμετείχε στον οργανωμένο διάλογο επιλέγοντας την αμφισβήτηση. Ένας τεράστιος όγκος απόψεων μεμονωμένων πανεπιστημιακών εκφράστηκε μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

Για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η σημασία του κεκτημένου της διαβούλευσης συμπυκνώνεται στη διαπίστωση ότι συναίνεση και αμφισβήτηση αποτελούν δύο θεμιτές όψεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά και δύο σοβαρές παραμέτρους η συστηματική ανάλυση και διαχείριση των οποίων θα κρίνει την επιτυχία της νέας κυβέρνησης στα ανοικτά μέτωπα της εκπαίδευσης (άρθρο 16, σύστημα πρόσβασης) σε μία Βουλή με μεγαλύτερες δυσκολίες από την απερχόμενη.

———————————————————-

Σημειώσεις:

  1. ο Μάνος Παπάζογλου <em_papazoglou παπάκι yahoo.co.uk> είναι πολιτικός επιστήμονας, σύμβουλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. [ [3]]
  2. Σ.ε. το κείμενο γράφτηκε προεκλογικά [ [4]]